Bảng giá Honda Ôô Cần Thơ 2024

Honda City 2023

City G

Giá: 559.000.000 đ


City L

Giá: 589.000.000 đ


City RS

Giá: 609.000.000 đ


Dự toán chi phí

Honda BR-V 2023

BR-V G

Giá: 661.000.000 đ


BR-V L

Giá: 705.000.000 đ


Dự toán chi phí

Honda CR-V 2023

CR-V L

Giá: 1.159.000.000 đ


CR-V G

Giá: 1.109.000.000 đ


CR-V e:HEV RS

Giá: 1.259.000.000 đ


CR-V L AWD

Giá: 1.310.000.000 đ


Dự toán chi phí

Honda Civic

Civic RS

Giá: 870.000.000 đ


Civic G

Giá: 770.000.000 đ


Dự toán chi phí

Civic Type R

Civic Type R

Giá: 2.399.000.000 đ


Dự toán chi phí

Honda HR-V

HR-V G

Giá: 699.000.000 đ


HR-V L

Giá: 826.000.000 đ


HR-V RS

Giá: 871.000.000 đ


Dự toán chi phí

Honda Accord

Honda Accord 1.5L ( Đen)

Giá: 1.319.000.000 đ


Honda Accord 1.5L ( Trắng)

Giá: 1.329.000.000 đ


Dự toán chi phí